top of page

גויס עד כה:

--

מתוך יעד של 300,000 ₪

יעד בונוס + 

%

0

0

%

מיעד הבונוס

הקמפיין הסתיים

00

00

00

00

ימים

שעות

דקות

שניות

Heading 6
Heading 6
vintage-grunge-blue-concrete-texture-studio-wall-background-with-vignette_2000x1349.jpg

קופת אור תורה - ג'רבא שבמדינת תוניס

קחו איתנו חלק שלא תכבה הגחלת, שלא יכבה הנר שאור התורה ימשיך להאיר לקהילה הקדושה

קופת אור תורה - ג'רבא שבמדינת תוניס

סכום

חופשי

WhatsApp Image 2022-07-31 at 01.49.10.jpeg

50

לשנה

עזרה

תרומה לנזקקים

WhatsApp Image 2022-07-31 at 01.49.10.jpeg

50

לשנה

עזרה

תרומה לנזקקים

WhatsApp Image 2022-07-31 at 01.49.10.jpeg

50

לשנה

עזרה

תרומה לנזקקים

 ₪

00000

יעד:

 ₪

00000

גיוס:

השותפים שלנו

  השותפים שלנו

 - הצג עוד -

שגרירים

 - הצג עוד -

קופת אור תורה - ג'רבא שבמדינת תוניס

ג'רבא

אי השוכן בלב הים התיכון, שם נדמה כאילו החיים עצרו מלכת

קהילה קטנה וקדושה השוכנת בגולה אך שומרת באדיקות על מסורת של 2000 שנה, מאז שנחרב בית המקדש ועם ישראל יצאו לגלות, מאז ועד היום הקהילה הג'רבאית שומרת על המסורת ללא שינוי.....

את חיי הקהילה ומנהגיה שמרו רבותינו בכל הדורות מאב לבנו מבלי לשנות מנהג או חצי מנהג, בני הקהילה הנאמנים לרבותיהם שמרו ושומרים עד היום הזה על כל מנהג קטן וגדול

הגוף האחראי על כל הפעילות של הקהילה עד היום הוא "קופת אור תורה" שיסדו רבני הקהילה, קופה זו היא המממנת את לימוד התורה, את תלמודי התורה, ואת כל פעילויות הקודש של הקהילה.

ברבות השנים עד היום התפתחה הקהילה מקהילה מצומצמת של כמה משפחות בודדות, לקהילה גדולה המונה כאלף נפשות, בקהילה יש מעונות יום, גני ילדים, מעללם (תלמוד תורה), ישיבה קדושה, קופת חסד למשפחות הזקוקות ועוד, הכל תחת קורת גג אחת של "קופת אור תורה"

בכל שנה כפי שיסד מרן הגאון רבי כלפון משה הכהן, בשבת שקודם חג השבועות מתגייסים כל בני הקהילה למען הקופה הקדושה,השנה עם התרחבות הקהילה והרחבת גבולות הקדושה אנו פונים לכל בית ישראל לבא לקחת חלק בקופה הקדושה, על מנת להמשיך בשמירת המסורת הקדומה זה אלפיים שנה,

קחו איתנו חלק שלא תכבה הגחלת, שלא יכבה הנר שאור התורה ימשיך להאיר לקהילה הקדושה

אודות
bottom of page