top of page

גויס עד כה:

--

מתוך יעד של 1,000,000 ₪

יעד בונוס + 

%

0

0

%

מיעד הבונוס

הקמפיין הסתיים

00

00

00

00

ימים

שעות

דקות

שניות

Heading 6
Heading 6
vintage-grunge-blue-concrete-texture-studio-wall-background-with-vignette_2000x1349.jpg

יחד! ממלאים את החסר!

שותפים - מגבית חירום תשפ"ג

כשהיוקר המחיה מאמיר, והמשפחות נאנקות, אנחנו חייבים למלא את החסר!

שותפים - מגבית חירום תשפ"ג

סכום

חופשי

WhatsApp Image 2022-07-31 at 01.49.10.jpeg

50

לשנה

עזרה

תרומה לנזקקים

WhatsApp Image 2022-07-31 at 01.49.10.jpeg

50

לשנה

עזרה

תרומה לנזקקים

WhatsApp Image 2022-07-31 at 01.49.10.jpeg

50

לשנה

עזרה

תרומה לנזקקים

 ₪

00000

יעד:

 ₪

00000

גיוס:

השותפים שלנו

  השותפים שלנו

 - הצג עוד -

שגרירים

 - הצג עוד -

שותפים - מגבית חירום תשפ"ג

סיפור של אכזבה!

ההצלחה האדירה של הקרן, היא כח אדיר שנוצר בזכותכם ויחד איתכם, השותפות עם מרן שליט"א לא שבה ריקם, העזרה למשפחות היא בלתי ניתנת להסבר, ובלתי ניתנת לסיפור, זה חיוך של ילדים בדרך לבית הספר, זוהי שמחה של משפחות שיוכלו להמשיך ולהתקיים, זה אושר של אמא שיודעת שיש לה איך לתת לבן שלה.

אבל יש כאלה, לצערנו, שזהו בשבילן סיפור של אכזבה, הכאב גדול מנשוא, הפניות הרבות נערמות על שולחן המערכת, יוקר המחיה, הריביות המתייקרות, ושאר ההוצאות שרק עלו ועלו ועלו, יצרו מצב שגם משפחות שעד כה יכלו להתמודד על ההוצאות החודשיות ועם טיפולים והוצאות שנוספו, גם הן הצטרפו למכתבי הפונים לעזרת הקרן.

הן ידעו שהקרן היא הכתובת שלהן, הם הגישו בקשה, ייחלו, קיוו, התפללו, התחננו, שרק תאושר להם עזרה כלשהי שתקים אותם על הרגלים ותעזור להם להמשיך ולהתקיים

אבל... אכזבה

לא, לא מרצון, לא משיקולים אחרים, אלא מהשיקולים הכואבים ביותר, הקרן השיבה את פניהם ריקם

אין, אין את היכולת לעזור להם, עשרות בקשות בתקופה האחרונה נענו בשלילה מחוסר יכולת של הקרן לעזור, זה כאב שאין לשער, לעמוד מול משפחה שמתחננת על נפשה ואין לאל ידך להושיע.

אין כאן מלים מפוצצות או מלים מתחכמות, יש את כאן זעקת הלב

בואו תעזרו לנו שגם לאותן משפחות זה יהיה סיפור של הצלחה!

-----

קרן עזרה וסיוע שותפים הוקמה לפני ארבע שנים על ידי מרן ראש הישיבה שליט"א כדי לעזור ולסייע... מאז ועד היום תמכה ועזרה הקרן במענקים, הלוואות ועוד בסכום כולל של כשבעה מיליון שקלים...

השנה, עם יוקר המחיה וריבוי הבקשות הקרן תמכה עזרה וסייעה, עד ש...זהו, תם הכסף, הקרן לא עומדת בנטל, המצב קשה מנשוא, אין לנו יכולת להמשיך במפעל הכביר הזה,
לא נוכל להשיב בחיוב לבקשות ותחנונים כשהקופה כלתה לגמרי, אין עוד מאיפה לתת..
אנחנו חייבים את עזרתכם כדי להמשיך לתת ולהעניק למשפחות הזקוקות לנו בעת הזאת.
חייבים למלא את החסר!

אודות
bottom of page