top of page

--

גויס עד כה:

מתוך יעד של 720,000 ₪

00

00

00

00

ימים

שעות

דקות

שניות

0

%

  צפת  

לוגו.png

 חוזרת לגדולה 

vintage-grunge-blue-concrete-texture-studio-wall-background-with-vignette_2000x1349.jpg

ממלאים את החסר

שותפים - מגבית חירום תשפ"ג

נותנים יד להמשך מפעל חייו של הרב בנימין

תרום סכום חופשי

DSCN9437_1024x768.jpg

סכום

חופשי

DSCN9437_1024x768.jpg

₪ 26 

36 חודשים

תומך

מושיטים יד להחזיק את הישיבה

DSCN9437_1024x768.jpg

₪ 52 

36 חודשים

שמן למאור

לוקחים חלק באחזקת הישיבה

DSCN9437_1024x768.jpg

₪ 101

36 חודשים

פרנס

בחור ישיבה למשך שנה לומד בזכותכם!

השגרירים

  השותפים שלנו

  השותפים שלנו

 - הצג עוד -

שגרירים

 - הצג עוד -

מחזירים את התורה לצפת
נחלת בנימין

הישיבה השוכנת כבוד בעיר התנאים וחכמי הסוד, ובשנים מועטות שהיא קיימת זכתה לסיעתא דשמיא גדולה ואימון רב של הציבור, וכבר נחשבת כיום מהישיבות הטובות באזור הצפון.

הישיבה נועדה ונוסדה במטרה להרים את קרנם של בני התורה באזור הצפון, בעיצוב דרכם בלימוד והשקפה תורנית לחיים, הישיבה מהווה כחממה משפחתית לתלמידיה, ומעבר לרמת הלימוד הגבוהה, רבני הישיבה מקדישים זמן רב לשיחות עמוקות עם הבחורים, להביא אותם לכדי הבנה ובנייה עצמית בתורה ויר"ש.

נוסדה על ידי המחנך הדגול הרב בנימין כהן זצ"ל, שמסר עליה אונו והונו למען עתידם של הבחורים הצעירים שלא יצטרכו לצאת מהעיר בגיל צעיר כל כך, אך לצערנו לא זכה לראות הרבה מהצלחת הישיבה, ולאחר שנה מהקמתה עזב אותנו לאנחות.

משנתו החינוכית והשקפתו הצרופה של מורינו ראש הישיבת 'אמרי דעת' ירושלים, הגאון הרב שאול גבאי שליט"א, שזורה וטוויה בכל צורת צביון הישיבה, באשר הכל נעשה על דעתו ובהכוונתו הצמודה.

החזון – קמפוס גדול שיהווה מפעל של תורה בעיר הקודש צפת, להרחיב גבולות התורה ולהרים קרנם של בני התורה בעיר, בהרחבת גבולות הישיבה הקטנה, וביסוד ישיבה גדולה וכוללי אברכים.

מסייע – זכות שמן למאור, להאיר תורתם של בנים.

תומך – זכות בקול התורה הנשמע בהיכל הישיבה. בעז"ה יוזכר בכל יום בברכת השנה.

פרנס – שותפות בלימוד תורה של בחור, בכל חלקי היום. בעז"ה יוזכר לברכה בכל יום ע"י בחור אחד לפני תחילת לימודו.

רבנים.jpg
אודות
bottom of page